Tuyển dụng vị trí: Giám Đốc Xưởng Ép Nhựa (Injection Moulding Manager)
Tuyển dụng vị trí: Giám Đốc Xưởng Ép Nhựa (Injection Moulding Manager)

by Đào Thanh Phúc/ON Jul 20, 2020

Cty TNHH Ý CHÍ VIỆT cần tuyển vị trí: Giám Đốc Xưởng Ép Nhựa (Injection Moulding Manager) Read More

Tuyển dụng vị trí: Giám Đốc nhà máy (Quality Production Director)
Tuyển dụng vị trí: Giám Đốc nhà máy (Quality Production Director)

by Đào Thanh Phúc/ON Jun 12, 2020

Cty TNHH Ý CHÍ VIỆT cần tuyển vị trí: GĐ nhà máy Read More

Tuyển dụng: Nhân viên bảo trì khuôn
Tuyển dụng: Nhân viên bảo trì khuôn

by Đào Thanh Phúc/ON Jun 18, 2019

Tuyển nhân viên kỹ thuật bảo trì khuôn Read More

Cty đang tuyển vị trí Nhân viên chuyên ngành hóa phân tích
Cty đang tuyển vị trí Nhân viên chuyên ngành hóa phân tích

by Đào Thanh Phúc/ON May 22, 2019

Cty đang tuyển vị trí Nhân viên chuyên ngành hóa phân tích Read More

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Lái xe
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Lái xe

by Đào Thanh Phúc/ON May 22, 2019

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Lái xe Read More

Tuyển 03 CN QC (Kiểm tra sản phẩm sau xi mạ)
Tuyển 03 CN QC (Kiểm tra sản phẩm sau xi mạ)

by Đào Thanh Phúc/ON May 22, 2019

Công ty TNHH YCV đang có nhu cầu tuyển cho vị trí sau: Tuyển 03 CN QC (Kiểm tra sản phẩm sau xi mạ) Read More

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Cơ khí, điện
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Cơ khí, điện

by Đào Thanh Phúc/ON May 22, 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Cơ khí, điện Read More