Spring Spring

Diệt Khuẩn Với Công Nghệ RO - UV - OZ

Sản Phẩm Của Công Ty TNHH Ý Chí Việt

Reverse Osmosis lọc 100% chất rắn hòa tan

UV Disinfection tiêu diệt 100% vi khuẩn gây bệnh

Ozone Water cho chất lượng nước siêu sạch

Chỉ Tiêu (mg/liter)
HCO₃⁻  50
Na⁺ 21
 K⁺ 5
Na⁺ 3
Ca2+ 0
TDS 8
pH 7.0

Được sự tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia đến từ Colorado, USA...