Công ty TNHH Ý Chí Việt  - Điểm Sáng Với Giấy Chứng Nhận ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018
Công ty TNHH Ý Chí Việt - Điểm Sáng Với Giấy Chứng Nhận ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 Administrator Mar 09, 2024
Công ty Ý Chí Việt luôn đề cao tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động. Nỗ lực này được minh chứng qua việc công ty quyết tâm đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 (hệ thống quản lý môi trường) và ISO 45001:2018 (hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp)

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công ty TNHH Ý Chí Việt đã không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và sự cam kết về chất lượng sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng.

Hiện nay, nhà nước đã có những chính sách truyền thông và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các bộ quy chuẩn về quản lý môi trường và an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Ý Chí Việt cũng ý thức được trách nhiệm của mình về vấn đề môi trường và các vấn đề về an toàn, sức khỏe của người lao động trong quá trình sản xuất và vận hành doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH Ý Chí Việt, sứ mệnh về bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động không chỉ là một mục tiêu kinh doanh mà còn là một tôn chỉ đạo đức.

Để đạt được những chứng nhận quan trọng này, công ty đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất mà công ty phải đối mặt là sự thay đổi văn hóa tổ chức. Việc thúc đẩy ý thức về quản lý môi trường và quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp từ cấp quản lý cao nhất đến các nhân viên cơ sở đã đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và hành vi. Công ty đã tiến hành các chương trình đào tạo và giáo dục định kỳ để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và an toàn.

Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo nhân viên, Công ty Ý Chí Việt còn đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện hạ tầng và công nghệ để giảm thiểu tác động đến môi trường và nguy cơ tai nạn lao động đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và quy trình hiệu quả đã giúp công ty tiết kiệm được năng lượng và nguyên liệu, đồng thời giảm thiểu rủi ro về an toàn lao động.

Hành trình chinh phục:

  • Cam kết từ ban lãnh đạo: Ban lãnh đạo công ty Ý Chí Việt luôn cam kết thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người lao động.
  • Nâng cao nhận thức: Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về tầm quan trọng của việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường và an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
  • Xây dựng hệ thống: Ý Chí Việt đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường và an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018.
  • Đánh giá và cải tiến: Công ty thực hiện đánh giá nội bộ và giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, liên tục cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.
  • Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ nhân viên từ các bộ phận quản lý đến các nhân viên cơ sở đã làm nên thành công của công ty trong việc đạt được hai giấy chứng nhận quan trọng này. Đây không chỉ là một minh chứng cho sự cam kết của công ty với môi trường và an toàn, sức khỏe lao động mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Kết quả đạt được:

► Chứng nhận ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý Môi trường

Tập trung vào việc quản lý các tác động của hoạt động SXKD đến môi trường. Là công cụ giúp tổ chức xác định, đánh giá và quản lý các khía cạnh môi trường trong Ý Chí Việt, đảm bảo rằng công ty luôn tuân thủ các luật định môi trường, giảm thiểu tác động đến môi trường và tăng cường sự bền vững.

Một số lợi ích của ISO 14001 bao gồm:

  • Cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu lãng phí.
  • Giảm tác động tiêu cực lên môi trường, bảo vệ và duy trì các nguồn tài nguyên tự nhiên.
  • Xây dựng hình ảnh và danh tiếng tích cực cho công ty trong việc quản lý môi trường và thực hiện cam kết bền vững.

► Chứng nhận ISO 45001:2018: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên trong môi trường làm việc. Là công cụ giúp tổ chức xác định, đánh giá và quản lý các nguy cơ liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động, từ đó giảm nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Một số lợi ích của ISO 45001 bao gồm:

  • Giảm nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho CBNV.

Hướng tới tương lai:

Công ty Ý Chí Việt cam kết tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống quản lý môi trường và an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.

Chứng nhận ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của công ty Ý Chí Việt trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định cam kết phát triển bền vững của công ty, góp phần nâng cao vị thế và uy tín trên thị trường.