TIÊM VACINE PHÒNG CHỐNG COVID-19 ĐỢT 1
TIÊM VACINE PHÒNG CHỐNG COVID-19 ĐỢT 1 Administrator Aug 20, 2021
Công ty TNHH Ý Chí Việt đã tiến hành tiêm vacine phòng chống dịch bênh Covid-19 vào ngày 18/08/2021

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19 thì áp dụng 3 tại chỗ là chưa đủ, mà phải hướng tới miễn dịch cộng đồng bằng phương pháp chích ngừa vacine. Trong ngày 18/08/2021 toàn thể Công ty TNHH Ý Chí Việt đã tiến hành chích vacine đợt 1.

Chích ngừa vacine là biện pháp tốt nhất để đẩy lùi dịch Covid-19

 

AstraZeneca là Vacine được chích trong đợt 1